En | Sr
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Zaštita od požara
 • Zaštita životne sredine

O nama

Bezbednosni inženjering d.o.o. posluje od aprila 2018. godine i bavi se pružanjem usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Posedujemo neophodnu licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, dok je kvalitet usluga koje pruža garantovan primenom sistema menadžmenta koji je usklađen sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

Naša najveća vrednost je visoko obrazovan, iskusan i posvećen kadar, preuzet od Instituta za bezbednost i preventivni inženjering.

Uz saradnju sa Institutom za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o. – Novi Sad našim klijentima omogućavamo organizovanje različitih tehničkih ispitivanja i analiza iz delatnosti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, neophodnih shodno propisima Republike Srbije.

Usluge

Bezbednost i zdravlje na radu

 • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za druga pravna lica
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i svih ostalih normativnih dokumenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Organizovanje pregleda i provere opreme za rad, ispitivanja uslova radne okoline, lekarskih pregleda zaposlenih i dr.
 • Vršenje poslova Koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima u fazi projektovanja i fazi izvođenja radova i izrada propisane dokumentacije
 • Konsultantske usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad
 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad na osnovu Akta o proceni rizika
 • Rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta (viljuškar)
 • Rukovaoca dizalicama (građevinska, mostna, konzolna itd.)
 • Rukovaoca građevinskom mehanizacijom (utovarivač, bager, buldožer itd.)
 • Rukovaoca mobilnom platformom
 • Rukovaoca opremom sa tečnim naftnim gasom
 • Rukovaoca motornom testerom
 • Rukovaoca kotlovskim postrojenjima na čvrsto, tečno ili gasovito gorivo
 • Rukovaoca kompresorima, sušarama i gasnim instalacijama
 • Rukovaoca sudovima pod pritiskom
 • Rukovaoca opasnim materijama
 • Rukovaoca elektroenergetskim postrojenjima
 • Rukovaoca u eksplozivno ugroženim zonama (Ex zone)
 • Za poslove elektro i gasnog zavarivanja

Zaštita od požara

 • Izvođenje opšte obuke iz oblasti zaštite od požara
 • Organizovanje zaštite od požara za druga pravna lica prema ugroženosti od požara
 • Konsultantske usluge u oblasti zaštite od požara

Zaštita životne sredine

 • Izrada Studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu
 • Izrada Planova upravljanja otpadom
 • Konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine
Usluge
Icon

Klijenti

Pionir d.o.o. Fabrika – Subotica | Masterplast YU d.o.o. – Subotica | Vindija d.o.o. – Lajkovac | Friglo d.o.o. – Sečanj | Fish-Corp d.o.o. – Beograd | Tarkett SEE d.o.o. – Bačka Palanka | Intersport d.o.o. – Beograd | Continetal Automotive d.o.o – Novi Sad | MK Commerce d.o.o. – Novi Sad | Eko-metal d.o.o. – Vrdnik | Borets Service Serbia d.o.o. – Zrenjanin | Fiorano d.o.o. – Sombor | Gordon d.o.o. – Subotica | Office Shoes d.o.o. – Subotica | Vinarija Zvonko Bogdan d.o.o. – Palić
Icon

Kontakt

Icon